Historie

Svartkrutt, feisel og bor

Den første industrielle virksomheten i Askim var Romsåsen gruver og Roms Nikkelværk som ble grunnlagt av Anders Zakariassen Dahl i 1866. Han var forsyningsoffiser og veibygger. På midten av 1860 tallet fikk han tillatelse til å ta ut prøver i Romsåsen. Disse ble analysert ved universitetet i Christiania og viste spor av nikkel. På den tiden var det allerede etablert flere nikkelverk rundt om i landet fordi prisen på verdensmarkedet var god og etterspørselen stor.  Norge var på denne tiden den største nikkelprodusenten i verden!

Med svartkrutt, feisel og håndbor ble mer omfattende prøver tatt ut fra ulike steder (skjerp). Nikkelforekomstene viste seg å være store nok for lønnsom gruvedrift. Roms Nikkelværk ble stiftet som et interesseselskap. Den første tiden var det 40-50 arbeidsplasser i gruvene, og når smeltehytta kom i full drift var det totalt ca 122 arbeidplasser ved nikkelverket. Høsten 1876 stanset driften, og nesten alle arbeidere ble oppsagt på dagen.  

Under 2. verdenskrig i april 1940 søkte lokalbefolkningen tilflukt i gruvegangene for å komme unna trefningene ved Fossum bru.

Resten av den spennende historien får du høre mer om på en guidet omvisning…

Lukk meny