Søk
 

Bildegalleri


Booking og forespørsler rettes til  Servicetorget - Askim Kommune på tlf: 69 68 10 00 eller e-post postmottak@askim.kommune.no

Forespørsel om aktiviteter for grupper kan sendes på e-post - romsasen@gmail.com

[Du står her: Info/Smeltehytta]

Roms nikkelværks smeltehytte, beliggende ved den af Glommen dannede Rudsfos.

Smeltehytta tilhørende Rom Nikkelverk lå ved Vervenbukta der den nye kraftstasjonen ble bygget i 1966. Turbinhuset lå ”på fastfjell ved Rudsfoss”. 38 Alen i nordøst lå maskinhuset med sine 3 blåsemaskiner. Herfra gikk det ”vindledningsrør” til smeltehytta og garhytta. Lokomobilhuset lå inntil maskinhuset, og her sto det en lokomobil med 12 nominelle hestekrefter. Denne hadde et 12 alen høyt skorsteinsrør av jernplater gjennom taket. Selve smeltehytta lå inntil østveggen av maskinhuset, den var på 40x20 alen og hadde to smelte-ovner. Videre var det to venderøstehus og en smie. Like ovenfor smeltehytta lå det tre arbeiderboliger, og ny garhytte var under oppføring i 1875.

Smeltehytta ble satt i drift 1873, året før hadde herredstyret frarådet bygging av smeltehytta av hensyn til skogen.  Denne ville kreve ”3000 læster trekull og 1000 favner tømmer årlig”

Vedrørende smeltehyttas drift: ”Hinsættes efter verksbestyrerens oppgave følgende: Ved smeltehytten har malmovnen staaet stille i længre tid, dels paa grund af arbeide med turbinens anbringelse, dels fordi den ene blæsemaskine som kun havdes is sidste halvaar, gav for lidet vind til alle ovne, og dels endeligt fordi øvede smeltere havde værrit vanskelig at opdrive”.

Turbinen tilhørende smeltehytta er antagelig den som ble funnet i 1983 under arbeidet i FKF. (bilde)

En 7 ½ fots Jonvald aksial ovetrykksturbin levert fra Henschels fabrikker i Kassel i 1860 åra.

Bunnlageret eller bærelageret hadde akselforing av ibenholt.

Kilder: Gårdshistorie for Askim, og håndskrevne rapporter.

 

Askim 2007

Unni Andresen

 

 


 

 
Nyheter:

Webdesign