Søk
 

Bildegalleri


Booking og forespørsler rettes til  Servicetorget - Askim Kommune på tlf: 69 68 10 00 eller e-post postmottak@askim.kommune.no

Forespørsel om aktiviteter for grupper kan sendes på e-post - romsasen@gmail.com

[Du står her: Flaggermus/Nordisk Flaggermus]

Nordisk Flaggermus - Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)


Utbredelse

Arten er vidt utbredt fra Jurafjellene i Sveits og østover gjennom nordlige Ukraina, Russland til Kamchatka og nordøstlige Kina. Funnet i Irak, Elburzfjellene (nordlige Iran), Pamirene, Nepal og Kina, men ikke i Tibet. Går helt øst til Sakhalin øya (Russland) og Hokkaido (Japan).

I nordlige og østlige Europa, slik som Norge, Sverige, Finland, den russiske Karelen og de baltiske land er dette den vanligste arten, og også den mest tallrike. I Polen, Tyskland og Sveits forsvinner arten fra lavlandet, men dukker opp i de høyereliggende skogområdene slik som f.eks. Jurafjellene og Karpatene. I sydlige Europa er spredte funn gjort i Italia, tidligere Jugoslavia, Romania og Bulgaria.

En isolert bestand finnes i Kaukasus-området. Usikre observasjoner finnes fra Irak, Kashmir og Nepal. Den sørlige grensen til artens utbredelse i Asia er noe usikkert da det finnes kun få og spredte funn.

Tilfeldige observasjoner er gjort i Danmark, England og på oljeboringsplattformer i Nordsjøen.

Utbredt i hele Norge nord til Saltfjellet. Nord for Polarsirkelen finnes fire bestander. Disse ligger i Salten, Hamarøy, Skjomen og Indre Troms langs Målselv og Barduelva. Enkeltfunn er gjort i Alta, Pasvik og Tana.

Forekomst

Norge: Tallrik i det meste av Norge sør for Saltfjellet. Sparsom over tregrensen og på mange øyer langs kysten. Nord for Trøndelag er dette også den eneste flaggermusarten som er funnet. Bestanden nord for Saltfjellet er glissen, med lange avstander mellom funnene.

 

All informasjon og bilder er hentet fra NIFF (Nordisk informasjonssenter for flaggermus) Se mere info på www.flaggermus.no

 


 

 
Nyheter:

Webdesign