Søk
 

Bildegalleri


Booking og forespørsler rettes til  Servicetorget - Askim Kommune på tlf: 69 68 10 00 eller e-post postmottak@askim.kommune.no

Forespørsel om aktiviteter for grupper kan sendes på e-post - romsasen@gmail.com

[Du står her: Flaggermus/Langøre flaggermus]

Brun langøre - Plecotus auritus (L., 1758)

Utbredelse

Østover til Sakhalinøya (Russland), Nepal, Nord-Kina og Japan.

Utbredt i hele Europa. Er funnet på Kreta, men ellers finnes ikke på øyene i Middelhavet eller Nord-Afrika.

Funnet i Norge nord til Steinkjer. Utbredelsen i Sverige og Finland går til omtrent samme breddegrad (63-64oN).

Forekomst

Om sommeren er arten spredt i mange små kolonier som ofte kan være totalt isolert fra hverandre. En vanlig art i det meste av Nord-Europa, men synes å bli sjelden i mer sydlige områder.

Dette er en vanskelig art å oppdage, og mest spredte funn finnes fra Norge. Utbredt i Sør-Norge under tregrensen, både langs kysten og i innlandet. På Østlandet går den nord til Øyer kommune i Gudbrandsdalen. Nordligst funn på Vestlandet er gjort fra Jølster i Sogn & Fjordane. Isolerte funn er gjort i Frei (Møre & Romsdal), Malvik (Sør-Trøndelag) og Steinkjer (Nord-Trøndelag).

Barataud (1996) nevner at arten er funnet opp til 2500 meter over havet. Han nevner ikke hvor dette er gjort, men trolig er det snakk om Alpene.

All informasjon og bilder er hentet fra NIFF (Nordisk informasjonssenter for flaggermus) Se mere info på www.flaggermus.no 

 
Nyheter:

Webdesign