Søk
 

Bildegalleri


Booking og forespørsler rettes til  Servicetorget - Askim Kommune på tlf: 69 68 10 00 eller e-post postmottak@askim.kommune.no

Forespørsel om aktiviteter for grupper kan sendes på e-post - romsasen@gmail.com

[Du står her: Info/Geologi]

Romsåsens geologi er sjelden.

 

Kulenoritt - Potetstein.

Romsåsen er et geologisk sett svært interessant område. I tillegg til nikkelkis fins det en sjelden gabbroart som kalles kulenoritt.

Dette er Askims kommunestein og opphavet til nikkelgruvene i Askim.På den vestlige delen av Romsåsen forekommer en høyst sjelden bergart. Den består av kuler fra en hasselnøtts og opp til en liten kokosnøtts størrelse. Disse er bakt tett sammen med et lyst bindemiddel av rødlig og grønngrå feltspat med tvillingstriper og små skjell av brun glimmer. Selve kulene, som er nærmest helt runde, består av grønnbrun hyperstein og er belagt med små skjell av samme brune glimmer, som også finnes inne i kulene. Om du delere steinen i to, noe som ikke er lett, viser bruddet en konsentrisk tykkskålig struktur - som en tykkskallet løk. 

Ved inngangen til mellomgruven, 16 meter opp fra nullpunktet, er bergarten karakteristisk fremtredende.  Her har alle kulene omtrent samme størrelse. " De ligge der som en stor hob forstenede potetes, og bergarten fikk sitt betegnende kallenavn av arbeiderne - potetesberget" Slik beskrev Lauritz Meinich dette funnet.  Det var proffessor Theodor Kjerulf som ga denne nye og sjeldne bergart navnet "kuglegabbro" 

Fagfolk sier at av den slags dypbergarter, som størknet under spesielle omstendigheter, finnes det knapt hundre av i hele verden. Men i bergskråningen i Romsåsen er det tett i tett med kulerunde steiner på størrelse med – ja, nettopp en potet. Slike sjeldenheter havner selvsagt i museum, i dette tilfellet Geologisk museum i Oslo. Bergarten er fredet,

Området med gruver er vedtatt regulert til kulturvern- og forekomsten i området er vedtatt vernet som et geologisk naturminne der det ikke er tillatt å grave, hakke, fylle over eller fjerne kulenoritt fra området.

Bergarten er eruptiv (dannet under jordens overflate) og ble dannet for ca. 1000 mill. år siden under en prosess som er betegnet som et geologisk mysterium. Teorien går på at kulenoritten ble dannet av oppsmeltede bergarter i et glødende magma som senere har størknet igjen. Kulenoritten har enten oppstått omkring fremmedlegemer eller omkring tidligere krystallkjerner. Under størkningsprosessen har det vært en del uro i magmaet. Kulenoritten er svært sjelden og er funnet på bare 100 lokaliteter i verden hvorav det i Norge er registrert 4 og der forekomsten i Romsåsen er den største. Steinen er Askims kommunebergart og står også utstilt foran rådhuset.

Noe for botanikere også
Det er forresten en annen sjeldenhet også i Romsåsen, og den finner fagfolk på kulenoritten, nemlig Ruglet navlelav (Umbilicaria nylanderiana). Lav gjør som kjent ikke mye av seg, så den er vel heller vanskelig å skue for legfolk. Funnet ble gjort i 1997 og et tilsvarende funn ble gjort på Rauer i 2004.


 

 
Nyheter:

Webdesign